Metsään.fin tarjonta paranee – nyt saatavilla puuston korkeustietoja

Aineistoa on tarkoitus päivittää jatkossa vuosittain.

Metsään.fi-verkkopalvelun avoimen metsätiedon aineistoihin on lisätty metsän korkeudesta kertova latvusmalli, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Aineisto on saatavilla kattavasti lähes koko Suomen alueelta. Ainoastaan valtion rajoilla ja Pohjois-Lapissa on alueita, joilta latvusmallia ei ole.

Latvusmallin puuston korkeus on saatu selville erottamalla laserkeilattu maanpinnan korkeus maaston pintamallista.

”Aineisto on metsän inventointihetken aineistoa, joten se on vanhimmillaan noin kymmenen vuotta vanhaa ja tuoreimmillaan 2019 kesän tilanteesta kertovaa”, kertoo paikkatietoasiantuntija Jani Järvenpää Metsäkeskuksesta.

Jatkossa avoimen metsätiedon latvusmallia on tarkoitus päivittää vuosittain. Latvusmallikartat löytyvät verkkopalvelun avoimen metsätiedon karttapalvelusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat