Biotalouden tuotos kasvoi viime vuonna prosentin – kasvutavoite karkaamassa?

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala, Luonnonvarakeskus kertoo.

Biotalouden osuus Suomen kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes muuttumattomana. Viime vuonna biotalouden tuotos oli 74 miljardia euroa, mikä oli 16 prosenttia kansantalouden kokonaistuotoksesta, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotoksen volyymi kasvoi prosentin.

Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala. Viime vuonna metsäsektorin osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli 35 prosenttia, edellisvuodesta arvonlisäyksen volyymi kasvoi prosentin. Toiseksi merkittävimmät toimialat ovat elintarvikesektori ja rakentaminen, molempien osuus biotalouden arvonlisäyksestä oli noin 17 prosenttia.

Biotalouden toimialat työllistivät viime vuonna 301 800 henkilöä, eli 11 prosenttia työllisten kokonaismäärästä. Biotalouden työllisten määrä väheni edellisestä vuodesta 1 500 henkilöllä. Maatalous oli edelleen suurin työllistäjä 64 300 henkilöllä.

Strategian kasvutavoite karkaa?

Biotalousstrategian tavoitteena on luoda biotalouteen 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä ja kasvattaa tuotos 100 miljardiin euroon. Työpaikkojen osalta tavoite on vaikeasti saavutettava, sillä biotalouden työllisten määrä on ollut laskussa. Työllisiä on nyt 14 900 henkilöä vähemmän kuin vuosikymmenen alussa, Luonnonvarakeskuksesta arvioidaan.

Tuotoksen kasvattamisessakin on tekemistä: se edellyttää tuotoksen volyymin kasvua yli viidellä prosentilla seuraavina vuosina. Vuosien 2018 ja 2019 välillä tuotoksen volyymi kasvoi prosentin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa