Budjetista lisää rahaa Metso-ohjelmalle ja tiehankkeille

Viime keväänä sovittu perusväylänpidon leikkaus perutaan.

Valtion ensi vuoden talousarvio tuo lisärahoitusta muun muassa tienpitoon ja metsien monimuotoisuuteen. Metsien suojelun ja Metso-periaatepäätöksen toimeenpanon edistämiseksi ehdotetaan ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloille yhteensä noin 14 miljoonan euron lisärahoitusta. Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteisiin ehdotetaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 3 miljoonan euron lisäystä.

Kustannustason nousun välittömien vaikutusten kompensoimiseksi perusväylänpidolle ehdotetaan 50 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Keväällä sovittu 15 miljoonan euron leikkaus perusväylänpitoon on peruttu.

Uusina hankkeina käynnistetään muun muassa Oulun Poikkimaantien hanke, jota Stora Enson Oulun-investointi edellyttää.

Huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja puhtaita teknologioita koskevaan kokonaisuuteen ehdotetaan noin 241 miljoonaa euron määrärahoja. Yksityistieavustuksilla pyritään varmistamaan kotimaisen puun saatavuus.

Työmatkavähennyksen korotusta jatketaan. Vähennys on ensi vuonna kolmekymmentä senttiä kilometriä kohden.

Vuoden 2023 talousarvioesityksen loppusumma on 80,5 miljardia euroa. Vuodelle 2023 ehdotettu määrärahataso on 15,6 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Menojen kasvua selittää ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat