Budjettiesitys: Teollisuuden sähkövero minimitasolle, infrahankkeita edistetään

Valtiovarainministeriön esitys noudattelee hallituksen aiemmin tekemiä linjauksia.

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesityksessä pyritään parantamaan viennin edellytyksiä. Ensi vuoden alusta teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle. Tämä vähentää automaattisesti energiaintensiivisille yrityksille maksettavaa energiaveronpalautusta, sillä sähkön osalta palautusta ei enää tarvita. Jäljelle jäävää fossiilisen energian käytön verotukea alennetaan asteittain. Kokonaisuus tukee teollisuuden sähköistymistä ja päästöjen vähenemistä, ministeriöstä arvioidaan.

Väylämaksujen puolitusta jatketaan ensi vuonna. Elvytys infrarakentamisen kautta voimistuu, kun kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa päätettyjä tie-, rata- ja vesiväylähankkeita edistetään suunnitellusti.

Lisäksi investointeja on tarkoitus vauhdittaa purkamalla lupakäsittelyn ruuhkaa Vaasan hallinto-oikeudessa vesi- ja ympäristöasioissa. Kivihiilestä luopumista aikaistetaan kohdentamalla energiatukivaltuuteen 60 miljoonaa euroa kivihiiltä korvaaviin investointeihin.  Yrityksiä kannustetaan panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan määräaikaisella tutkimusyhteistyön lisäverovähennyksellä vuosina 2021−2024.

Sähkön- ja lämmöntuotannon verotukea lasketaan

Budjettiesityksen veropäätökset ovat hallitusohjelman mukaisia. Esimerkiksi lämmityspolttoaineista saatavia verotuottoja lisätään 100 miljoonalla eurolla ensi vuonna alentamalla yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea ja korottamalla lämmityspolttoaineiden veroja. Myös parafiinisen dieselin verotuen pienennys aloitetaan.

Sen sijaan hallitusohjelman mukainen kiinteistöverouudistus tulee voimaan vasta vuoden 2023 verotuksessa. Osittaisuudistuksella kuitenkin vapautetaan luonnonsuojelualueet kiinteistöverosta jo ensi vuonna, samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta.

Budjettiesitys noudattelee hallituksen aiemmin tekemiä linjauksia. Sen loppusumma on 61,6 miljardia euroa. Hallituksen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä, valtioneuvostossa budjettiesitystä käsitellään lokakuun alussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa