EFI:n Palahí: EU:n vihreä ohjelma ei riitä metsäalalle

Euroopan metsäinstituutin johtaja esittää Euroopan metsille omaa toimenpideohjelmaa.

Joensuussa päämajaansa pitävän Euroopan metsäinstituutti EFI:n johtaja Marc Palahí esittää Euroopan metsille kolmen kohdan toimenpideohjelmaa. Avoimessa kirjeessään Palahí toteaa, että EU:n vihreän ohjelman, ”Green Dealin”, tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi Euroopan metsien ”New Deal”.

”Tulevaisuuden haaste on yhtä aikaa lisätä niin Euroopan metsien ekologista, taloudellista kuin sosiaalista arvoa”, Palahí kirjoittaa.

Palahín mukaan tarvitaan suunnitelma metsien sopeutumiseksi ilmastomuutokseen ja erilaisiin metsätuhoihin sekä uhanalaisten metsätyyppien palauttamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa puulajivalikoiman monipuolistamista, lahopuun määrän lisäämistä sekä maankäytön parempaa suunnittelua sekä paikallisella että ylikansallisella tasolla.

Metsien innovaatiosuunnitelma puolestaan tarvitaan, koska tulevaisuudessa metsiä täytyy hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja kestävämmin. Tämä edellyttää massiivisia investointeja tuotekehitykseen sekä rahoitusta uusille liiketoimintamalleille.

Kolmas Euroopan metsien Green Dealin osio on työllisyyssuunnitelma. Sitä tarvitaan, jotta metsäala pystyy siirtymään uusiin ekologisiin toimintamalleihin sosiaalisesti kestävällä tavalla. Paitsi uusia työntekijöitä, metsäalan täytyy valmistautua uudelleen kouluttamaan myös ne nykyiset työntekijät, jotka ovat menettämässä työnsä metsäalan uudistuessa.

”Euroopan metsäsektorilla on yli 400 000 pientä ja keskisuurta yritystä ja ala työllistää kokonaisuudessaan 4,5 miljoonaa ihmistä”, Palahí muistuttaa.

Palahín mukaan Euroopan metsäsektori tarjoaa loistavat mahdollisuudet ”vihreiden” työpaikkojen luomiseen, mutta EU:n vihreä ohjelma ei ole pystynyt hyödyntämään niitä.

Kommentit (1)

  1. EFI:n Marc Palavi saa viedä esittämänsä ”maankäytön paremman suunnittelun” ja ”rahoitukset uusille liiketoimintamalleille” sinne, missä pippuri kasvaa!

    Nämä ovat poimintoja Kansallisen metsäsrategian 2019 päivitetystä ohjelmasta, mitkä tähtäävät kaupallisen hirvenmetsästyksen ulottamiseen kaikkialle yksityismetsiin.

    Ohjelman toteuttaminen vaatisi takuusaaliit, ja siten hirvikannan pitämisen tuhoisan korkealla tasolla. Metsänomistajille koituvien riesojen lisäksi toimenpiteillä olisi kielteinen vaikutus luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastomuutokseen sopeutumisessa.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat