Asiantuntijat ja savolaiset useimmin ”työyhteisön hyviä tyyppejä”

Metsämiesten Säätiö on myöntänyt stipendejä vuoden 2019 alusta 127 henkilölle.

Metsämiesten Säätiön myöntämiä Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendejä on jaettu useimmin metsäalan asiantuntijoille sekä Savossa asuville. Säätiö on myöntänyt stipendejä vuoden 2019 alusta 127 henkilölle.

Stipendin saajista 79 prosenttia on miehiä ja 21 prosenttia naisia. Työnantajia ovat yleisimmin metsäteollisuusyhtiöt ja yrittäjät.

Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendit ovat työkavereiden ja -verkostojen huomionosoitus ja keino kehittää työhyvinvointia sekä työnteon kulttuuria metsäalalla.

Stipendit myönnetään hakemusten perusteella. Myöntämisperusteita ovat itsensä johtaminen, vastuun ottaminen, oppiminen ja opastaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen.

Stipendin myöntämisperusteita eivät ole palvelusvuodet, merkkipäivä tai ulkoinen syy.

Metsänhoito Metsänhoito