Ely-keskus: PEFC ei ole ekologisesti kestävä

Ely-keskus ja Suomen ympäristökeskus vetäytyvät PEFC-standardityöryhmästä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei aio allekirjoittaa esitystä PEFC-metsäsertifioinnin uudesta standardista.

”Monimuotoisuus- ja ilmastokriteerit muodostuivat kynnyskysymyksiksi. PEFC-sertifiointia markkinoidaan ekologisesti kestävänä, jota se kuitenkaan näkemyksemme mukaan ole”, kertoo ely-keskuksen ympäristövastuualuetta standardityöryhmässä edustanut hydrobiologi Taina Ihaksi.

Ihaksin mukaan myös Suomen ympäristökeskus on vetäytymässä PEFC-standardityöryhmästä.

Ely-keskus perustelee irtautumistaan peräti 24-sivuisella muistiolla, jossa on yksi kerrallaan lueteltu sen PEFC-standardissa näkemät puutteet.

Muistion mukaan PEFC-standardi muun muassa sivuuttaa tutkimustietoa, vesittää ekologisia vaatimuksia, ei turvaa metsien hiilinielua, ei tuo lisäarvoa elinympäristöjen säilymiselle eikä perustu ajantasaiseen luontovaratietoon.

Ely-keskusten edustajat esittävät huolen siitä, että PEFC-standardi vaikuttaa määrittävän metsäammattilaisten ja metsänomistajien käsityksen kestävästä metsänhoidosta. Näkemys on elyn mukaan vallalla myös alueellisissa PEFC-toimikunnissa ja standardityöryhmässä, vaikka tutkimustietoa metsätalouden ekologisesta kestämättömyydestä tuotiin prosessissa esille.

”Tämä on suuri este standardin kehittämiselle ja siten talousmetsien hoidon aidon ekologisen kestävyyden parantamiselle”, perusteluissa todetaan.

Ihaksi huomauttaa, että standardin uudistustyössä tapahtui myös positiivista edistystä esimerkiksi vesilakiin sekä vesistöjen suojavyöhykkeisiin liittyvissä kriteereissä.

PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola pitää ely-keskuksen vetäytymispäätöstä valitettavana.

”Olisimme toivoneet, että kaikki standardityössä mukana olleet 65 tahoa olisivat voineet allekirjoittaa esityksen.”

Standardityöryhmä luovuttaa esityksensä toukokuussa PEFC-Suomelle, jonka jälkeen esitys menee kansainvälisen PEFC-yhdistyksen arvioitavaksi.

Korjattu ely-keskuksen näkemystä PEFC-standardin puutteista klo 10.44

Kommentit (3)

  1. Ely-keskus pitäisi lopettaa heti. Aiheuttaa suomen yhteiskunnalle suunnatonta tuhoa ja kärsimystä.

  2. Ely-keskus on nyt tuo. Mutta metsien käyttöön tulee muutoksia, kun tärkeiden valtioinstanssien tuki on menetetty. Muutokset voivat olla suuria ja ne voivat tulla nopeasti. FSC-järjestelmän painoarvo lisääntyy.

  3. Scientist

    Ely-keskusten liikennepuoli on suuri metsätuhojen aiheuttaja. Tampereen seudullakin turhan ja ylimitoitetun moottoritien oikaisun vuoksi uhkaa hävitä yli 100 ha metsää.

    Muuten tarvitaanko PEFC standardiin yleensäkään mitään viranomaistahoja mukaan ?

Metsänhoito Metsänhoito