Erätarkastajille esitetään lisää valtuuksia

Lakimuutoksen toteutuessa erätarkastajat saisivat muun muassa nykyistä laajemmat oikeudet tarkistaa, että henkilön saalis ja pyyntivälineet ovat säädösten mukaisia.

Erätarkastajille esitetään nykyistä laajempia valtuuksia henkilön mukana olevan saaliin ja pyyntivälineiden tarkastamiseen. Kuva: Sami Karppinen.

Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin, metsästyslakiin ja kalastuslakiin esitetään muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriön julkaiseman esityksen tarkoituksena on laajentaa erätarkastajien toimivaltaa muualla kuin valtion hallinnassa olevilla alueilla. Samalla säädettäisiin erätarkastajien uusista toimivaltuuksista. Lisäksi metsästys- ja kalastuslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten oikeutta saaliin tarkastamiseen laajennettaisiin. Muutosten tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä erityisesti metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat erävalvonnan piiriin kuuluvien lakien noudattamista valtion maa- ja vesialueilla.

Esityksen mukaan Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset erätarkastajan käskyvallasta ja esitutkinnan turvaamiseen liittyvistä toimivaltuuksista. Lisäksi erätarkastajaan kohdistuva niskoittelu säädettäisiin rangaistavaksi ja erätarkastajan alueellista toimivaltaa laajennettaisiin. Valvontaviranomaisella olisi myös nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa, että henkilön mukana tai kulkuneuvossa oleva saalis ja pyyntivälineet ovat säännösten ja määräysten mukaisia.

Erätarkastajien rooli harvaan asutuilla alueilla korostunut

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemaa esitystä perustellaan erävalvonnan toimintaympäristön muuttumisella.

”Valtion maille myönnettävien metsästys- ja kalastuslupien kysyntä on kasvanut samalla kun vaeltaminen, retkeily ja muu luonnossa liikkuminen on lisääntynyt. Poliisin voimavarat ovat keskittyneet kaupunkeihin ja taajamiin, minkä johdosta harvaan asutuilla alueilla erätarkastajien toimintaedellytysten merkitys on korostunut”, esityksessä todetaan.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Lausuntoja esitysluonnoksesta voi antaa 18.9.2023 saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset