EU päivitti biotalousstrategiansa

Uuden strategian tavoitteena on kasvattaa biopohjaisia aloja ja ottaa biotalouden mahdollisuudet nopeasti käyttöön Euroopassa.

Euroopan komissio esitteli eilen EU:n uutta biotalousstrategiaa. Sen tavoitteena on lisätä ja parantaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Strategiassa on kolme päätavoitetta: biopohjaisten alojen kasvattaminen, biotalouden mahdollisuuksien nopea käyttöönotto Euroopassa ja ekosysteemien suojelu ja biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen. Näiden pohjalta komissio käynnistää ensi vuonna 14 toimenpidettä, joita ovat muun muassa uusien biojalostamojen perustamisen helpottaminen, 100 miljoonan euron kiertotalouden investointifoorumin perustaminen ja EU:n laajuisen kestävän biotalouden edistymistä seuraavan järjestelmän rakentaminen.

Uuden strategian linjaukset tukevat hyvin Suomessa tehtyjä kansallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä, valtioneuvostosta viestitetään. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi biotalouden tuovan uusia mahdollisuuksia maaseudulle.

”Biotalous kannustaa innovaatioihin, joiden avulla saadaan enemmän lisäarvoa ja kysyntää kestävästi tuotetulle puulle sekä parempia mahdollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin maa- ja metsätaloudessa”, Leppä toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat