EU-parlamentti hyväksyi suunnitelman metsien hiilinieluista

Suomelle varmistui aiemmin sovittu päästölaskennan lisäjousto.

Euroopan parlamentti on lopullisesti hyväksynyt suunnitelman, jonka tavoitteena on kasvattaa metsien hiilinieluja ja leikata kasvihuonepäästöjä. EU-parlamentti ja EU-neuvosto olivat jo aikaisemmin päässeet alustavaan sopuun tästä ns. lulucf-asetuksesta.

Uusien sääntöjen myötä EU-maiden tulee taata, että metsiin, viljelymaihin ja niittyihin sitoutuu hiilidioksidia niistä ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä.

Vuoden 2030 jälkeen metsään sitoutuvan hiilidioksidin määrän tulee ylittää metsistä vapautuvien päästöjen määrä. Tämä vastaa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n pitkän aikavälin tavoitteita.

Jokaisen jäsenmaan tulee määrittää vertailutaso, jolla viitataan arvioon hiilinielun vuotuisesta koosta. Vertailuvuosina käytetään jaksoa 2000–2009.

Mikäli hiilinielun koko on pienempi kuin vertailutaso, on EU-mailla mahdollisuus saada joustoa metsien käyttöön. Suomelle on myönnetty lisäjoustoa päästölaskennassa 10 miljoonan hiilidioksiditonnin verran.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito