Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi

Viime vuonna hiilen kulutus nousi energiatuotannossa 16 prosenttia, puupolttoaineiden 5 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 2 prosenttia 1 335 petajouleen eli 371 terawattituntiin. Nousu selittyy säällä, joka oli hieman viileämpi kuin ennätyslämmin edellisvuosi. Teollisuudessa energian loppukäyttö pysyi ennallaan, mutta rakennusten lämmitysenergiaa kului 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Liikenteen energiankulutus kasvoi prosentin.

Energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen lasku taittui 7 prosentin nousuun.

Eniten käytettiin fossiilisia polttoaineita – niiden osuus kokonaiskäytöstä nousi 5 prosenttia 38 prosenttiin. Hiilen käyttö lisääntyi peräti 16 prosenttia. Uusiutuvien osuus säilyi ennallaan eli 34 prosentissa.

Puupolttoaineet olivat merkittävin energialähde. Niiden osuus kokonaiskulutuksesta oli 26 prosenttia, edellisvuodesta kulutus – 346 petajoulea – nousi 5 prosenttia. Tuulivoiman käyttö kasvoi peräti kolmanneksella, mutta sen osuus kokonaiskäytöstä on edelleen vaatimaton, eli 1 prosentti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa