Hakkuut kyykkäsivät elokuussa, yksityismetsissä korjuumäärä laski neljänneksellä

Metsäyhtiöiden ja valtion metsissä hakkuumäärä nousi viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden käyttöön menevän puun hakkuut vähenivät elokuussa. Hakkuumäärä jäi Luonnonvarakeskuksen mukaan 4,8 miljoonaan kuutioon, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tukkien korjuu laski 2,2 miljoonaan kuution, mikä on runsaan viidenneksen vähemmän kuin edellisvuonna. Kuitupuun korjuu putosi vajaalla viidenneksellä 2,6 miljoonaan kuution.

Hakkuut yksityismetsistä laskivat neljänneksen 3,6 miljoonaan kuutioon. Siitä pystykauppoja oli runsaat 3,3 miljoonaa kuutiota ja hankintakauppoja lähes 250 000 kuutiota. Metsäyhtiöiden ja valtion metsissä hakkuut sen sijaan lisääntyivät viisi prosenttia 1,2 miljoonaan kuutioon.

Energiapuuta korjattiin 504 000 kuutiometriä. Määrästä 42 prosenttia oli karsittua rankaa ja kokopuuta. Korjuumäärä oli liki 50 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden elokuussa.

Tammi-elokuussa teollisuuspuuta on hakattu yhteensä 38 miljoonaa kuutiometriä. Se on neljä prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa