Hakkuutähteiden bakteerit kiusaavat maanmuokkaajia ja istuttajia

Työterveyslaitoksen mukaan epäpuhtauksien hengittämisestä voi aiheutua kuumeilua ja hengityselinoireita.

Maanmuokkaajien ja istuttajien sairastelu lisääntyy keväisin metsän uudistusalueilla. Syyksi on arveltu pöliseviä hakkuutähteitä.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan syksyn ja talven korjuussa maahan jääneet hakkuutähteet sisältävät runsaasti bakteereita ja homeita, joista aiheutui suuret epäpuhtauspitoisuudet ilmaan maanmuokkauksen aikana. Selvityksessä kävi ilmi, että etenkin gram-negatiivisten bakteerien sisältämien endotoksiinien, homesienten ja puupölyn ilmapitoisuudet ylittivät terveydelle haitalliseksi tunnetut viitearvot. Epäpuhtauksien hengittämisestä voi aiheutua maanmuokkaajille ja istuttajille terveyshaittaa, kuten kuumeilua ja hengityselinoireita.

Kesän edetessä ja hakkuutähteiden kuivuessa bakteerimyrkkyjen määrä kuitenkin pienenee.

Haittoja voi pienentää esimerkiksi siirtämällä hakkuutähteet tuoreeltaan tienvarteen kasoihin kuivumaan. Tuoreet hakkuutähteet pölisevät selvästi vähemmän kuin maahan kuukausiksi jätetyt tähteet. Pölyn kulkeutumista metsäkoneen ohjaamoon voi vähentää suunnittelemalla työmaan niin, että työskentelee mahdollisimman paljon tuulen yläpuolella. Myös ohjaamon ilmastointi tulisi pitää kunnossa.

Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään -hankkeessa mahdollisia riskitekijöitä eli ilman epäpuhtauksia mitattiin työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä työkoneen ohjaamosta sekä ulkoilmasta hakkuuaukeilla maanmuokkauksen ja puuntaimien koneistutuksen aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat