Hallituksen ilmastolinjauksia kiitellään – sähköveron alennus ilahdutti metsäteollisuutta

MTK pitää maankäyttösektorin hiilensidontatavoitetta realistisena.

Etujärjestöt kiittelevät hallituksen tuoreita ilmastolinjauksia. Metsäteollisuus ry:n mukaan ne antavat tärkeän viestin teollisuudelle – hiilineutraaliutta tavoitellaan päästövähennysten ja investointien kautta, ei esimerkiksi metsien käyttöä koskevien rajoitusten kautta.

Päätöstä alentaa sähkövero kilpailijamaiden tasolle EU-minimiin pidetään tervetulleena. Minimiin tulisi pyrkiä kuitenkin mahdollisimman nopeasti, Metsäteollisuudesta toivotaan.

Järjestö pitää tärkeänä myös hallituksen panostusta maankäyttösektorin hiilensidontaan.

Myös MTK löytää linjauksista positiivista. Hiilineutraaliuden tavoittelemisessa tunnistetaan metsien kasvun ja metsityksen tärkeys sekä painotetaan puurakentamisen edistämistä, järjestö kiittelee.

MTK:n mukaan hiilensidonnassa sovittu kolmen miljoonan tonnin lisä on maankäyttösektorilla realistinen tavoite, johon myös maatalous voi osallistua.

”Maatalouden hiilensidonta tarvitsee kuitenkin kannusteensa, jota ei voi CAP:in varaan laskea. Tuottavuus tarvitsee kannattavuutta tarttua päästöjä vähentävään ja sidontaa lisäävään teknologiaan”, järjestön ympäristöjohtaja Liisa Pietola toteaa.

Hallitus julkisti eilen nipun toimia, joilla pyritään viemään maata kohti hiilineutraaliustavoitetta ”sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla”. Sähköveron alentamisen lisäksi kerrottiin muun muassa uudesta ilmastorahastosta, joka keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat