Hallitus haluaa lisää kotimaista pienpuuta energiakäyttöön

Nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu ovat saamassa lisää kemera-rahaa.

Hallitus haluaa lisätä nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tukea. Eduskunnalle annettu lisätalousarvioesitys kasvattaisi kemeran määrärahaa tänä vuonna 3,75 miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomen metsäkeskukselle myönnettäisiin 250 000 euron lisämääräraha aktivointikampanjaan, jonka avulla innostetaan metsänomistajia pienpuukorjuuseen.

Hallituksen tavoitteena on lisätä kotimaisen pienpuun energiakäyttöä, koska turpeen käytöstä ollaan luopumassa. Lisäksi samalla voidaan välttää teollisuudelle käyttökelpoisen ainespuun päätymistä poltettavaksi.

Nuoren metsän oikea-aikaisella hoidolla vahvistetaan myös puuston kasvua ja hiilensidontaa.

”Metsähakkeen kysyntä lämmityspolttoaineena on kasvussa. Hallitus haluaa lisärahalla vahvistaa kotimaisen metsähakkeen saatavuutta ja kannustaa metsänomistajia aktiiviseen metsien hoitoon”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Tähän mennessä pienpuukorjuun tukea on myönnetty vain noin 33 000 hehtaarille vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa määrä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lepän mukaan tänä vuonna voidaan lisätä kotimaisen pienpuun käyttöä jopa puoli miljoonaa kuutiometriä .

Kommentit (2)

  1. Vaikuttaa hölmöläisten peiton jatkamiselta.

  2. suorittava porras

    Ei vaikuta ,vaan on sitä. Vähiten hoitorästejä on niissä metsissä ,joiden omistaja ei voi saada kemeraa. Valtiovalta peittelee vain hölmöjä turvepäätöksiä toisella typeryydellä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat