Metsitystuen hakuaika alkaa ensi viikolla

Metsäkeskus toivoo kuitenkin hakijoilta muutaman viikon malttia.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen metsitystukilain hakuaika alkaa maaliskuun alussa, mutta Suomen metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen toivoo hakijoilta muutaman viikon malttia.

”Sähköinen hakupalvelu avautuu 23. maaliskuuta. Kovasti toivomme, että hakua ei ruuhkauteta paperisilla hakemuksilla ennen sitä.”

Vaikka sähköinen haku alkaa myöhemmin, niin Pirkonen uskoo päätösten tulevan nopeammin sitä kautta.

”Tuen edellytyksenä on myönteinen päätös ennen töiden aloittamista. Tavoite on saada päätöksiä riittävän nopeasti, jotta metsitystöitä voidaan tehdä tulevana kesänä.”

Kaksi elementtiä, kolme maksatusta

Metsitystukea myönnetään pääasiassa käytöstä poistuneiden peltojen ja turvesoiden metsittämiseen.

Tuki koostuu kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta. Kustannuskorvaus on kohteesta riippuen 1000–2000 euroa hehtaarille, ja se maksetaan työn toteuttamisen jälkeen.

Hoitopalkkio on kaikille maapohjille 900 euroa hehtaarille ja se maksetaan kahdessa 450 euron erässä kahden ja kahdeksan vuoden kuluttua toteutuksesta.

Tukikohteet painottuvat pohjoisille alueille. Tukikohteen tulee olla vähintään puoli hehtaaria.

Ely-keskus antaa jokaisesta kohteesta Metsäkeskusta sitovan lausunnon, jossa otetaan kantaa mahdollisiin tuen esteisiin, kuten luonto- ja maisema-arvoihin.

Luontaisen metsittymisen hankala raja

Tukea ei myönnetä suoraan viljelystä poistuville pelloille, mikä määritelmällisesti tarkoittaa, että pellolle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Laki ei koske myöskään metsätalouden vähäpuustoisia kitu- ja joutomaita.

Pirkonen pitää lain hankalana kohtana sitä, että paljonko peltoheitolla voi olla luontaisesti syntynyttä puustoa.

”Tuki koskee lievästi vesakoituneita maatalouden maita. Sitä tulkitaan niin, että yhtenäistä raivattavaa vesakkoa ei voi olla. Jos alue on luontaisesti taimettunut, niin tukea ei voi saada.”

Useinkin ojanpenkoilla on voimakkaasti puustoa, mutta saralla ei juuri ollenkaan. Jos ojanpenkkojen puusto edellyttää hakkuuta, kohde katsotaan metsittyneeksi. Kohde voi silti olla tukikelpoinen, jos puuttoman saran leveys on vähintään 20 metriä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat