Hallitus korottaa metsäteiden tukia

Teiden perusparannustavoitteista on jääty, ja korotusten toivotaan lisäävän tiehankkeiden määrää.

Yksityisteiden perusparannuksen ja uusien metsärakentamisen kemeratukia nostetaan. Hallitus päätti korottaa eteläisen ja keskisen Suomen tukitasoa 50 prosenttiin hankkeiden kokonaiskustannuksista teiden perusparannuksessa, uusien teiden rakentamisessa tuki nousee etelässä 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 40 prosenttiin. Pohjois-Suomessa tuet pysyvät sen sijaan ennallaan.

Uudet tuet astuvat voimaan kesäkuun alussa.

Tukien korotuksella on tarkoitus lisätä metsätiehankkeiden määrää. Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia teitä, mutta toteutuneet määrät ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi.

Korotusta perusteltiin myös pidentyneiden kelirikkoaikojen sekä entistä raskaamman kuljetuskaluston aiheuttamalla aiempaa suuremmalla rasituksella.

Tukia alennettiin vuonna 2016. Nyt tuet palautetaan pääosin vuoden 2015 tukien tasolle.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus