Halpasahat pysyvät kauppojen hyllyillä

Päästöjen tiukentuneet EU-normit eivät vaikuta moottori- ja raivaussahojen kauppaan.

Näitä on alan kaupoissa tulevaisuudessakin tarjolla kiristyneistä päästönormeista huolimatta. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

Vuoden alusta voimaan tullut EU-asetus säätää muun muassa pienkoneille aiempaa kireämmät päästönormit. Ensi vaiheessa normi ei vaikuta moottori- ja raivaussahojen kauppaan mitenkään.

EU:n viidennen vaiheen normit pakokaasupäästöille rajoittavat pakokaasujen hiilimonoksidi- eli häkäpitoisuutta sekä hiilivetyjen ja typen oksidien enimmäismäärää.

Rajoitus koskee moottoreita, jotka on tyyppihyväksytty EU-alueella viime vuoden alusta lukien tai saatetaan ensi kertaa markkinoille tämän vuoden alusta alkaen. Aiempien päästönormien aikaan markkinoille tuotuja koneita saa myydä niiden tyyppihyväksynnän kestoajan.

Tyyppihyväksynnän tekee valmistaja tai tämän edustaja. Sen voi teettää missä maassa tahansa. EU on määritellyt, mitkä laitokset saavat tyyppihyväksyä unionin alueelle tuotavia laitteita. Moottorien päästönormeista vastaava viranomainen Suomessa on Traficom.

Toistaiseksi uudet säädökset eivät vaikuta mitenkään moottori- ja raivaussahojen kauppaan.

Isojen moottorisahavalmistajien sahamallistot täyttävät tämän vuoden alusta voimaan astuneet päästönormit.

Myös niin sanottujen halpasahojen myynti jatkuu. Metsuri-merkkistä moottorisahaa myyvästä Keskisen Kyläkaupasta kerrotaan, että he tukeutuvat valmistajien tyyppihyväksyntätodistuksiin. Niiden aitous varmennetaan aina ulkopuolisien asiantuntijoiden avulla.

Viranomaisvalvonta kohdistuu ensisijaisesti tyyppihyväksyntätodistuksiin. Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen kertoo, että suunnitteilla on myös myynnissä olevien laitteiden todellisten päästöjen valvontaa.

”Esimerkiksi VTT on valtuutettu mittaamaan pienmoottorien päästöarvoja.”

Jo hankittujen pienkoneiden käyttöä uudet päästönormit eivät rajoita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat