Hanke: Vesienpalautus parantaa soiden luontoarvoja

Kuivuus uhkaa monia soiden luontotyyppejä. Veden palauttaminen parantaa luontaista vesitaloutta.

Tapio ja Suomen metsäkeskus ryhtyvät kartoittamaan veden palauttamiseen soveltuvia suojelusoita. Veden palauttaminen parantaa suon luontaista vesitaloutta ja lisää suoluonnon monimuotoisuutta.

Kuluvan vuoden aikana käydään maastossa kartoittamassa 30 potentiaalista veden palauttamiseen soveltuvaa kohdetta, mutta lisää kohteita on haussa.

Monet soiden luontotyypeistä ovat uhanalaisia. Soiden uhanalaistumisen suurin syy on metsäojitus. Myös suojeltujen soiden kuivuminen jatkuu, sillä soiden ulkopuoliset ojitukset kuivattavat soita ja ohjaavat sinne luontaisesti valuvat vedet suon ohi.

”Tavoitteena on, että veden palauttaminen tulisi osaksi suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä”, toteaa ympäristöasiantuntija Maija Kauppila Tapiosta.

Mikäli metsänomistaja tekee ojien kunnostusta metsätalousmaalla suojelusuon vieressä, vesien palauttaminen voi vähentää ojitushankkeen kustannuksia, kun vältytään pitkien johdeojien kaivamiselta.

Veden palauttaminen suojelusoille -hankkeen rahoittaa Helmi-elinympäristöohjelma, jonka tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä. Suojelu on vapaaehtoista, ja maanomistaja saa siitä korvauksen.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat