Taimikoita hoidetaan hyvin – ensiharvennuksissa parannettavaa

Taimikonhoitomäärät jäävät edelleen reilusti jälkeen tavoitteista.

Suomen metsäkeskuksen viime vuonna tarkastamista taimikoista 86 prosentilla hoitotyöt oli tehty hyvin. Sen sijaan nuoren metsän harvennuksista lähes joka kolmas oli tehty niin, ettei kemeratukea voitu myöntää.

Metsäkeskus tarkasti viime vuonna taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä lähes 2 000 työmaalla. Yleisin puute oli se, että taimikko oli jäänyt liian tiheäksi metsänhoitotyön jälkeen.

Taimikonhoitomäärät jäävät edelleen reilusti alueellisten metsäohjelmien tavoitteesta. Varhaishoitoa tehtiin viime vuonna kemeratuella lähes 42 000 hehtaaria, kun alueellisten metsäohjelmien tavoite olisi lähes 70 000 hehtaaria vuodessa.

Vain kaksi kolmasosaa nuoren metsän harvennuksista täytti kemeratuen rahoitusehdot. Monella kohteella tukea ei voitu myöntää, koska jäljelle jäänyt puusto oli liian järeää ja kaadettujen runkojen määrä oli liian pieni. Myös puunkorjuun laadussa oli usein parannettavaa.

Kemeratukea myönnettiin viime vuonna taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 40,2 miljoonaa euroa, jolla tehtiin töitä noin 156 000 hehtaarilla.

Kommentit (1)

  1. jpjulku

    Tässä taitaa mennä terminologia sekaisin🤣

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat