Hankehaku toi tukea lannoitustutkimukseen ja jalostustiedon jalkauttamiseen

Maankäyttösektorin ilmastokestävien toimintatapoja kehitetään 38 eri hankkeessa.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoitusta 38 hankkeelle, joilla tuetaan metsänomistajia ja maataloustuottajia uusien ilmastokestävien toimintatapojen käyttöönotossa. Rahoitusta myönnettiin yhteensä runsaat 10 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023.

Tuettavissa metsäpuolen hankkeissa ilmastohyötyjä haetaan kehittämällä vastuullista lannoitusta ja kehittämällä avointa tietoalustaa metsänjalostuksesta. Lisäksi tarkastellaan sorkkaeläinten vaikutusta metsien kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta ja selvitetään puutuotteiden käyttö hiilivarastoina.

Hankkeita toteuttavat toivotusti yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja yhdistysten yhteenliittymät.

”Tuemme nyt monia käytännöllisiä hankkeita, joiden avulla esimerkiksi vähennetään turvepeltojen ja -maiden päästöjä sekä edistetään metsien kasvua ja hiilensidontaa. Mukana on myös useita puun pitkäaikaisia käyttömahdollisuuksia edistäviä hankkeita”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Rahoitettavia hankkeita valittaessa painotettiin hankkeiden käytännönläheisyyttä. Lisäksi hankkeiden tuli edistää tasapainoisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita. Hakemuksia tuli runsaat 80.

Hankehaku kuuluu ministeriön käynnistämään Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen. Syksyllä on tarkoitus avata kehittämishankkeille uusi haku. Sen teemoja vielä valmistellaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito