Bioenergia: Energiahuollossa ei pidä luottaa vain tuontiin

Järjestön mukaan kotimaisen pienpuun käyttöön tulisi panostaa tukiehtoja rukkaamalla.

Näyttää yhä ilmeisemmältä, että Suomen energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuuden näkökulmasta ei pidä luottaa pelkästään kasvavaan tuontiin, Bioenergia ry arvioi. Myös kotimaisiin lähteisiin pitäisi panostaa.

Viime vuonna energiahakkeen tuonti nousi liki neljännekseen hakkeen kokonaismäärästä, vaikka energiankulutus laskikin. Kotimaisen hakkeen käyttö oli sen sijaan alimmillaan vuoden 2010 jälkeen.

Hakkeen tuonti on jatkunut vilkkaana tämän vuoden puolella. Pääosa tuontihakkeesta on peräisin Venäjältä. Siellä on kuitenkin esitetty, että hakkeen vientiä rajoitettaisiin tulevaisuudessa.

Hakkeen lisäkäytölle on kuitenkin paineita, sillä turpeen alamäki jatkuu. Järjestön mukaan kotimaisen pienpuuhakkeen käyttöön tulee panostaa välittömästi palauttamalla pienpuuhakkeen ehdot vuoden 2015 mukaisiksi. Vuonna 2016 tukitasoa alennettiin ja kohteiden tarjontaa supistettiin tiukemmilla runkolukuvaatimuksilla. Sen jälkeen tuonti on kolminkertaistunut, mutta kotimaisen puun käyttö jopa laskenut.

Järjestö muistuttaa, että metsissä on runsaasti hoito- ja ensiharvennusrästejä, joista osalle voi saada pienpuun keruutukea.

Kemeran uudistusta valmistellut Metka-työryhmä ehdotti pienpuun keruun tuen kokonaan poistamista 2023 jälkeen. Bioenergian mukaan nykyisessä markkinatilanteessa ehdotusta voidaan pitää erittäin huonosti harkittuna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito