Hankintakauppojen tienvarsihinnat laskussa Ruotsissa

Pohjois-Ruotsissa hinnat pitäneet paremmin ja kuitupuulla jopa nousua.

Sekä tukin että kuitupuun hinnat laskivat Ruotsissa kolmannen vuosineljänneksen aikana, maan Metsävirasto raportoi. Lasku oli ensimmäinen vuoden 2016 jälkeen.

Tukin hinnat laskivat 5,5 prosenttia ja kuitupuun 4,7 prosenttia tämän vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Tukin hintojen lasku alkoi jo aiemmin tänä vuonna, mutta lasku on voimistunut kolmannella kvartaalilla. Voimakkain, 8,5 prosentin lasku on koettu Etelä-Ruotsissa, kun taas keskisellä alueella laskua oli 5,2 prosenttia ja Pohjois-Ruotsissa vain noin prosentti.

Kuitupuun hinta pysyi alkuvuoden jokseenkin muuttumattomana, mutta lasku alkoi kolmannella kvartaalilla. Keskisellä alueella koettiin 6,7 prosentin ja eteläisellä 2,6 prosentin lasku, kun taas pohjoisella alueella hinnat nousivat 2,6 prosenttia.

Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna tukin hinnat ovat laskeneet 7,4 prosenttia. Kuitupuulla puolestaan on 2,4 prosentin nousu, mutta alueelliset erot ovat suuria ja pohjoisella alueella hinnannousua on jopa 14,5 prosenttia.

Metsäviraston tilastointi koskee hankintakauppojen tienvarsihintoja. Näiden kauppojen osuus on noin yhdeksän prosenttia puukauppojen kokonaismäärästä.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat