Helsingin yliopistolla kehitetään laskentamallia metsien hiilensidontakykyyn

Valmista mallia olisi tarkoitus hyödyntää kansainvälisessä päätöksenteossa.

Helsingin yliopisto kertoo kehittävänsä metsien hiilensidonnan laskentamallia yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja tutkimusverkosto ICOS RI:n kanssa.

Yliopiston mukaan tavoitteena on selvittää metsien kokonaisvaikutukset ilmastolle. Hiilensidontaa tutkitaankin metsäpuiden lisäksi maaperän ja muun metsäkasvillisuuden osalta. Hanketta tukee energiayhtiö St1.

”Hankkeessa käsittelemme metsien merkitystä paitsi hiilinieluina, myös pienhiukkaslähteinä sekä niiden vaikutusta maanpinnan heijastuskykyyn. Näin saamme määritettyä metsien kokonaisvaikutuksen ilmastolle”, Helsingin yliopiston akateemikko Markku Kulmala sanoo yliopiston uutisessa.

Hankkeessa tehdään myös suositukset sille, miten maailman hiilinieluja saataisiin vahvistettua ja millaisilla mittauslaitteistoilla ja -menetelmillä niitä tulisi mitata.

Valmis laskentamalli ja suositukset pyritään saamaan YK:n alaisen IPCC:n kansainvälisiin ohjeistuksiin. Näin ne voisivat toimia kansainvälisen päätöksenteon tukena.

”Ekosysteemeihin sitoutuvalle hiilelle luotava yhteinen mittausmenetelmä ja sitä kautta määrittyvä sitoutuvan hiilen arvo ovat edellytyksiä, jotta metsittämisestä voi tulla globaalisti merkittävä keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, Kulmala sanoo uutisessa.

Laskentamalli pyritään saamaan valmiiksi marraskuussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito