Helsinkiin uusi suojelualue

Kivinokka on suosittu ulkoilualue, jossa vanhan metsän lajit ovat hyvää vauhtia leviämässä.

Vanhat kuusikot ovat Kivinokalle tyypillisiä, myös alueen käyttäjät arvostavat vanhan metsän tunnelmaa. (Kuvaaja: Pira Cousin)

Helsinkiin perustetaan uusi luonnonsuojelualue. Suositulla ulkoilualueella Kivinokassa sijaitseva 12,5 hehtaarin kokoinen alue annetaan suojeluun osana Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanjaa.

Kivinokalle on tyypillistä vanhat kuusikot, joissa elää monimuotoinen lahottajasienten lajisto. Alueelta on löydetty muun muassa 75 kääpä- sekä 108 orvakka- ja orakaslajia, mikä on huomattavan suuri määrä Kivinokan kokoiselle pienelle alueelle. Alueen harvinaisuus on erittäin uhanalainen paksukääpä, jolla on vain noin kymmenen löytöpaikkaa Suomessa.

Vanhan metsän lajien leviäminen Kivinokkaan on hyvässä vauhdissa. Siellä esimerkiksi pesii useita vanhan havumetsän lintulajeja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat