Hirvikarjasta miljardilasku Suomelle

Hirven 2000-luvulla aiheuttamat vahingot kohoavat varovastikin arvioiden yli miljardiin euroon.

Vakavasti tai täydellisesti hirvien tuhoamia taimikoita on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 105 000 hehtaaria. Lievemmin tuhoutuneita taimikoita arvioidaan olevan yli 900 000 hehtaarilla.

Kokonaan tärvellyn taimikon arvoksi voi kohtuudella laskea 2 000 euroa hehtaarilta ja lievemmän tuhon arvonalennukseksi arviolta 500 euroa hehtaarilla. Nämä yhteen laskien päädytään noin 650 miljoonaan euroon.

Vaikeammin hinnoiteltavia menetyksiä metsätaloudelle koituu lisäksi siitä, että Etelä- ja Lounais-Suomen tyvilahon vaivaamilla alueilla ei voida viljellä rauduskoivua, vaan runsaan hirvikannan vuoksi metsät on uudistettava kuuselle. Sama pätee myös muualla runsaan hirvikannan alueille, joissa kuusta joudutaan viljelemään jopa puolukkatyypin kankaille.

Hirvikolareissa on kuollut 2000-luvulla vajaa sata ihmistä, mikä on vain pieni osa tieliikennevahingoista.

Liikenneturvan mukaan esimerkiksi vuoden 2016 hirvikolareista aiheutui yhteiskunnalle 64 miljoonan euron laskennalliset menetykset. Näin laskien pelkästään tieliikenteessä hirvistä on 2000-luvun aikana aiheutunut yli miljardin euron vahingot.

Vuotuisen hirvisaaliin arvoksi lasketaan vajaat 50 miljoonaa euroa. Metsänomistajille on maksettu viime vuosina hirvituhokorvauksia noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat