Hirviluvissa 15 prosentin pudotus, jahti käyntiin syyskuun alussa

Hirvikanta on nyt pienimmillään 20 vuoteen, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan.

Viime metsästyskauden jälkeen hirviä on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin 77 000. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan. (Kuva: Ari Komulainen)

Hirvieläinten metsästys käynnistyy syyskuun alussa. Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella päästään heti jo varsinaiseen hirvijahtiin, mutta muualla maassa hirvieläimiä – hirviä, valkohäntäpeuraa ja kuusipeuraa – saa metsästää vain pellolta vahtimalla. Vahtimismetsästyksessä eläinten ajaminen ja koirien käyttäminen on kielletty.

Pohjoisessa jahdin ensimmäinen vaihe päättyy 20. syyskuuta. Metsästys käynnistyy siellä uudelleen 7. lokakuuta. Muualla maassa vahtimismetsästys jatkuu 13. lokakuuta saakka, sen jälkeen ajaminen ja koirien käyttö on sallittua.

Hirven metsästys päättyy koko maassa 15. tammikuuta 2024. Katso tästä metsästysajat tarkemmin.

Viime kaudella kanta pieneni 4,4 prosenttia

Tulevalle kaudelle Riistakeskus on myöntänyt 31 142 hirven pyyntilupaa. Se on 15 prosenttia vähemmän kuin edelliskaudella. Lupamäärän pudotusta perustellaan hirvien määrän vähentymisellä.

Viime vuoteen nähden pyyntilupamäärä väheni suhteellisesti eniten Lapissa, Rannikko-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Muutokset olivat pienimmät Kainuussa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Luonnonvarakeskuksen mukaan hirvikanta pieneni viime kauden metsästyksellä 4,4 prosenttia ja on noin 77 000 hirveä. Kanta on nyt pienimmillään yli 20 vuoteen, Riistakeskuksesta todetaan.

Valkohäntäpeuran metsästykseen myönnettiin 70 945 pyyntilupaa, kuusipeuran 645 lupaa ja metsäpeuran 18 lupaa. Valkohäntäpeuralupien määrä pieneni edellisvuodesta hieman.

Lisää aiheesta: Hirvikanta pienentynyt, vasatuotto laskussa

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset