Hirvisaalis kutistui – pudotusta etenkin pohjoisessa

Kaatoluvista käytettiin 80 prosenttia, Riistakeskus kertoo.

Tammikuussa päättyneessä hirvijahdissa saalis jäi 52 000 eläimeen, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan. Määrä laski edellisvuodesta 6 000:lla eli 10 prosenttia.

Saalis pieneni useimmilla riistakeskusalueilla. Eniten laskua oli Pohjois-Suomessa, esimerkiksi Oulun riistakeskusalueella saalis väheni liki kolmanneksella ja Lapissa 10 prosenttia. Myös Etelä-Suomessa oli selvää laskua – Uudellamaalla 15 prosenttia ja Kaakkois-Suomessa 13 prosenttia. Laskusta huolimatta eniten hirviä metsästettiin edelleen suurilla Lapin ja Oulun riistakeskusalueilla, yhteensä yli 15 000 yksilöä.

Saalis kasvoi vain Pohjois-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Kasvu oli suurinta Pohjois-Karjalassa, sielläkin tosin vain 2 prosenttia.

Saaliista noin 45 prosenttia oli vasoja ja 55 prosenttia aikuisia hirviä. Kaadetuista aikuisista hirvistä 52 prosenttia oli naaraita.

Myönnetyistä hirviluvista käytettiin 80 prosenttia. Lupamäärä laski viime metsästyskaudesta 8 prosenttia. Lupia vähennettiin eniten Pohjois-Suomessa, missä hirvikannan arvioitiin olevan monin paikoin tavoitellulla tasolla, Riistakeskuksesta todetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut

Kuvat