Hirvisaalis nousi 58 000:een

Saalis kasvoi yhdeksällä riistakeskusalueella ja laski kuudella.

Tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvestyskaudella kaadettiin runsaat 58 000 hirveä. Se on noin 1 500 hirveä enemmän kuin edellisvuonna.

Kaudelle myönnettiin yhteensä 55 000 pyyntilupaa, mikä on neljä prosenttia aiempaa enemmän. Metsästysluvista käytettiin noin 82 prosenttia, yhdellä luvalla saa ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Saalista 54 prosenttia oli aikuisia hirviä.

Lupien käyttöaste vaihteli riistakeskusalueittain. Pohjois-Savossa käyttö jäi 80 prosenttiin, mutta esimerkiksi Satakunnassa se oli 92 prosenttia.

Suomen riistakeskuksen mukaan saalis kasvoi useimmilla riistakeskusalueilla (yhdeksällä viidestätoista) – suhteellisesti eniten Lapissa ja Satakunnassa. Kuudella alueella (Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Rannikko-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Kainuu) saalis kutistui, suhteellisesti eniten Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

”Lukumääräisesti eniten hirviä metsästettiin jälleen suurilla Lapin ja Oulun riistakeskusalueilla, yhteensä näissä yli 18 500 yksilöä”, kertoo Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta. Lukumääräisesti vähiten hirviä kaadettiin Pohjois-Karjalassa, 1 692 eläintä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset