Iivari Mononen -konserni tuloslaskussa

Sahasuhdanne nostanut pylväsvalmistajan kustannuksia.

Kyllästettyjä pylväitä, kestopuurakenteita sekä sähkö- ja televerkkoja toimittavan Iivari Mononen -konsernin liikevaihto pysyi viime vuonna lähes muuttumattomana 85,5 miljoonassa eurossa.

Liiketulos ja nettotulos laskivat molemmat 0,8 miljoonalla 4,5 miljoonaan ja 3,5 miljoonaan euroon.

Yhtiön omavaraisuus nousi 2,5 prosenttiyksikköä 47,4 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Ari Monosen mukaan kysyntätilanne ei ole nyt huippua, mutta kohtuullinen. Sen sijaan kustannusten suhteen ajat ovat hankalat.

”Logistiikkakustannusten nousu ja yleinen inflaatiokehitys painoivat tulosta. Vuodesta 2022 odotetaan haasteellista, koska raaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja kustannusten siirtäminen kovassa kilpailussa ja pitkissä vuosisopimuksissa asiakashintoihin vie aikaa.”

Pylväsmarkkina elää irrallaan sahasuhdanteista. Sahauksen huippusuhdanne on vienyt pylväsvalmistajien kannattavuutta, koska pylväspuiden kantohinta on noussut sahatukkien vetämänä.

Iivari Mononen käyttää kotimaassa 65 000 – 70 000 kuutiometriä mäntypylväitä.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat