Inflaatio typisti puunhintojen kasvun, reaalikantohinnoissa vain prosentin nousu

Viiden euron hinnankorotus oli reaalisesti prosentin suuruinen, Luken tilastoista selviää.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastui suoraan Suomen puumarkkinoihin, kun puuntuonti Venäjältä päättyi viime vuoden keväällä. Tuonnin päättyminen nosti etenkin koivukuidun hintaa.

”Koivukuidun keskimääräinen pystykauppahinta nousi viime vuonna reaalisesti neljä prosenttia, kun kuusella ja männyllä hinnat pysyivät kutakuinkin edellisen vuoden tasolla”, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) yliaktuaari Jukka Torvelainen tiedotteessa.

Viime vuoden pysty- ja hankintakaupoissa kaikkien puutavaralajien keskihinnat olivat edellisen vuoden nimellisiä hintoja korkeampia. Hintojen reaaliset nousut jäivät kuitenkin selvästi nimellisiä muutoksia pienemmiksi.

”Viime vuonna inflaatio kohosi vuositasolla peräti seitsemään prosenttiin ja rahan ostovoima pieneni tavallista nopeammin. Esimerkiksi havutukkien pystykaupoissa viiden euron, eli kahdeksan prosentin nimellishintojen nousu oli reaalisesti prosentin suuruinen”, Torvelainen kertoo.

Pystykaupoissa reaaliset hinnat nousivat keskimäärin vain prosentin ja hankintakaupoissa kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Selvä pudotus ostomäärissä

Puukauppa väheni edellisvuoteen verrattuna. Yksityismetsistä ostettiin teollisuuspuuta yhteensä 42 miljoonaa kuutiota, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Tukkipuun kauppa putosi tuntuvasti edellisvuoden huipputasolta. Eniten ostettiin silti kuusitukkia, noin neljäsosa ostomäärästä.

Karsittu ranka pomppasi

Energiapuun tilastoitu kauppa kutistui edellisvuodesta kolme prosenttia. Latvusmassan kauppa lisääntyi 16 prosenttia ja karsitun rangan laski 19 prosenttia. Latvusmassan osuus kaupoista oli vähän yli puolet, karsitun rangan osuus kutistui 40 prosenttiin.

Latvusmassan keskihinta oli pystykaupoissa 4,8 euroa ja hankintakaupoissa 19,3 euroa kuutiolta. Hinta laski pystykaupoissa edellisvuodesta reaalisesti seitsemän prosenttia, mutta nousi hankintakaupoissa neljä prosenttia.

Sen sijaan karsitun rangan keskihinta kohosi pystykaupoissa 7,1 euroon ja hankintakaupoissa 32,0 euroon kuutiometriltä. Vuositasolla nousua tuli vastaavasti 30 prosenttia ja yhdeksän prosenttia.

”Karsitun rangan hinnat kohosivat vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä poikkeuksellisen nopeasti ja korkealle. Pystykaupoissa hinta päätyi koko edellisen vuoden keskihintaan verrattuna reaalisesti 2,4-kertaiseksi eli 13,7 euroon. Hankintakaupoissa hinta nousi 1,2-kertaiseksi 36,7 euroon”, Torvelainen kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa