Järjestöt harmittelevat tierahojen niukkuutta, suojelurahoituksen lisäystä kiitellään

Väylien kunto kokonaisuudessaan huolettaa, Metsäteollisuus ry:stä todetaan.

Metsäteollisuus ry ja MTK ovat molemmat tyytymättömiä valtion ensi vuoden budjetin tiemäärärahoihin. Vaikka perusväylänpitoon esitetään 50 miljoonan euron korotusta ja viime keväänä sovittu 15 miljoonan euron leikkaus perutaan, jää ensi vuoden perusväylänpidon rahoitus (1,28 miljardia euroa) 160 miljoonaa tämänvuotista pienemmäksi.

Esitetyllä rahoituksella tiestön korjausvelan arvioidaan edelleen kasvavan.

”Heikkokuntoiset tiet ja radat kasvattavat kuljetusaikoja ja kustannuksia sekä lisäävät liikenteen päästöjä. Itäisen Suomen ratahankkeiden edistäminen 31 miljoonalla eurolla ja hallituksen sitoutuminen investoinnin tukemiseen Oulussa ovat tervetulleita, mutta väylien kunto kokonaisuudessaan huolettaa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n vt. toimitusjohtaja Jyrki Peisa toteaa.

MTK puolestaan korostaa, että tierahojen käytössä on syytä pitää huolta myös vähemmän liikennöidystä tieverkosta. Se on metsä- ja ruokatalouden kuljetusten kannalta tärkeä.

Metsäteollisuus löysi budjettiesityksestä jotakin hyvääkin: Metso- ja Helmi-ohjelmien lisärahoituksen.

Tieverkosto uhattuna

Myös Koneyrittäjät harmittelee tierahojen niukkuutta. Lisäksi järjestöä kummastuttaa muiden liikennemuotojen suosiminen tiestön kustannuksella. Suomen tavaraliikenteestä suurin osa kulkee kuitenkin kumipyörillä.

Kuluneena kesänä valtateitä on päällystetty ennätyksellisen vähän. Bitumin hinnan nousu vähensi päällystyskilometrejä, huonokuntoisten maanteiden määrän onkin arvioitu lisääntyvän tämän vuoden aikana 300–500 tiekilometrillä.

”Tierahoituksen niukkuus uhkaa nykyisen tieverkostomme olemassaoloa ja Euroopan laajuisen liikenneverkon rakentamista Suomessa”, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

Koneyrittäjien kanta lisätty klo 9.32.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa