Koneyrittäjät: Määräaikainen päästöoikeusmaksujen kompensointi turvetta käyttäville laitoksille

Kompensointi vähentäisi tarvetta käyttää ainespuuta energiantuotannossa.

Turpeella voitaisiin helpottaa nykyisiä energiatuotannon ongelmia ja pitää kuluttajien laskujen nousu kurissa, Koneyrittäjien liitto arvioi. Järjestön mukaan se kuitenkin edellyttäisi poliittisia päätöksiä, joilla turpeen kilpailukykyä parannettaisiin.

Tällä hetkellä turve on lämpölaitoksille kallis polttoaine päästöoikeusmaksujen takia, joten sen käyttöä vältellään. Turvetta on pyritty korvaamaan puulla, mikä on tuonut haasteita ja painetta puunhankintaan.

Koneyrittäjät esittääkin määräaikaista päästöoikeuskustannusten kompensointia tai vastaavaa toimea turpeen hyödyntämiseksi. Järjestön mukaan päästöoikeusmaksun kompensointi auttaisi pitämään kaukolämmön tuotannon kustannukset kurissa, toisi selkeän lisän polttoainemäärään puun rinnalle ja vähentäisi painetta käyttää ainespuuta energiantuotannossa.

”Turpeen käyttö antaisi aikaa sopeutua myös puun käytön lisääntymiseen”, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Kotimaisen puun käyttöä lisäävät sekä Venäjän puun tuonnin päättyminen sekä metsäteollisuuden investoinnit. Puuta on arvioitu tarvittavan lisää noin 15 miljoonaa kuutiota. Sellaisen määrän korjaaminen kotimaasta on haasteellista, Koneyrittäjät arvioi.

Jaakkola korostaa, että tarvitaan useamman vuoden ratkaisu. Turvetuottaja tarvitsee vähintään viiden vuoden kysyntänäkymän turpeelle ja palveluilleen, jotta hänen kannattaa käynnistää koneet.

”Jos turpeen kilpailukykyä ei saada palautetuksi edes määräajaksi, vähätkin jäljellä olevat alan yrittäjät kaikkoavat alalta lopullisesti ja turpeen potentiaali energiantuotannon ongelmien ratkaisemisessa jää hyödyntämättä.  Samalla puun hintakilpailu kiristyy”, Jaakkola sanoo.

 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat