Järjestöt: Pidetään huoli, että päätösvalta metsistä säilyy Suomessa

MTK, Sahateollisuus ja Teollisuusliitto toivovat uudelta eduskunnalta ja hallitukselta aktiivista teollisuuspolitiikkaa.

MTK, Sahateollisuus ja Teollisuusliitto ovat julkaisseet yhteiset tavoitteet seuraavalla eduskunnalle ja hallitukselle. Järjestöt toivovat kestävää kasvua, jossa keskeistä on muun muassa aktiivinen teollisuuspolitiikka, ammatillisen koulutuksen ja työn kunnianpalautus sekä uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden varmistava metsäpolitiikka.

Järjestöt muistuttivat, ettei kotimaista jalostusta ja työpaikkoja ole ilman raaka-aineiden menestyvää alkutuotantoa. Sekä kotimaassa että EU:n tasolla on käynnissä säädöshankkeita, jotka pahimmillaan rajoittaisivat suuressa mitassa suomalaista metsätaloutta.

”Kestävä suomalainen metsätalous varmistaa metsien pysymisen hiilinieluina, huomioi luontoarvot sekä tuottaa tasaisesti puuta jalostuksen eri tarpeisiin. Pidetään huoli, että päätösvalta metsistä pysyy kansallisissa käsissä”, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola tiedotteessa.

Aktiivisen teollisuuspolitiikan toivotaan vahvistavan kilpailukykyä ja luovan työtä ympäri maata. Tämä edellyttää myös avainministereistä koottavan uuden teollisuuspolitiikan ministeriryhmän perustamista.

”Sitoudutaan päätöksissä siihen, ettei teollisuuden kustannuksia kasvateta suhteessa verrokkimaihin”, korostaa Sahateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Tommi Sneck.

Myös nopeasti nousseet kuljetuskustannukset huolestuttavat järjestöjä. Kalliin polttoaineen lisäksi nousun taustalla on muun muassa alemman tieverkon heikentyvä kunto.

”Panostetaan alempaan tieverkostoon aiempaa enemmän ja käännetään teiden kunto paremmalle tasolle. Otetaan myös ammattidiesel käyttöön ja huolehditaan siitä, etteivät logistiikan kustannukset nouse”, Sneck sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat