Luke: Metsäteollisuuden arvoketjuissa tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia

Metsäsektorin arvonlisän kaksinkertaistaminen on mahdollista, Luonnonvarakeskuksen keskustelunavauksessa todetaan.

Suomen biotalousstrategiassa asetetaan metsäteollisuudelle tavoitteeksi arvonlisän kaksinkertaistaminen 50 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä. Luonnonvarakeskuksen tarkastelun mukaan tavoite voidaan saavuttaa, mutta se vaatii huomattavia investointeja ja uudenlaisten teollisten ekosysteemien muodostumista.

Luke tarkasteli asiaa kahden skenaarion avulla tuoreessa keskustelunavauksessaan. Perusskenaariossa arvonlisätavoite saavutettiin, kun kuiduttavan teollisuuden arvonlisän oletettiin kolminkertaistuvan tuottamalla sellusta ja sen sivutuotteena muodostuvasta ligniinistä nykytuotteiden rinnalla korkean arvonlisän pakkausmateriaaleja, tekstiilikuituja ja betoniteollisuuden lisäainetta. Tässä puunkäytön oletettiin säilyvän vuoden 2019 tasolla.

Toisessa skenaariossa puunkäytön oletettiin laskevan 20 prosenttia. Tällöin arvonlisätavoite saavutettiin, kun oletettiin, että kaikki nykyisellään vientiin menevä sellu jalostettaisiin Suomessa tekstiilikuiduksi ja korkean arvonlisän pakkausmateriaaleiksi. Lisäksi tarve korkean lisäarvon tuotteiden tuotannon nostamiselle muissa tuoteryhmissä kasvoi perusskenaarioon nähden.

Jalostus Suomessa mahdollisimman pitkälle

Skenaariotarkastelujen mukaan erityisesti sellun tai sen sivuvirtojen jatkojalostamisella on ratkaiseva rooli arvonlisän kasvattamisessa. Tarkastelun mukaan merkittävää arvonnousua voidaan saavuttaa jo jalostamalla sellua tekstiilikuiduksi. Huomattavasti suuremmat mahdollisuudet nousuun on, kun siirrytään arvoketjussa eteenpäin eli tekstiilimateriaaleihin ja kuluttajatuotteisiin asti.

Mekaanisen puutuoteteollisuuden osalta tarkastelussa oletettiin, että sahatuotteiden jatkojalosteiden suhteellinen osuus tulisi kasvamaan perinteiseen sahatavaraan nähden. Suomeen voisi syntyä esimerkiksi teknologisesti huippuluokan CLT- ja muunlaisten puutuotteiden jatkojalostusekosysteemi.

Arvokas raaka-aine tulisikin jalostaa Suomessa mahdollisimman pitkälle, Luken pääjohtaja Johanna Buchert summaa.

”Tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia metsäteollisuuden arvoketjuissa ja yhteistä näkemystä tulevaisuuden metsäsektorista”, Buchert sanoo tiedotteessa.

Luken mukaan Suomessa on mahdollisuuksia arvonlisän merkittävään kasvattamiseen. Se vaatii kuitenkin jopa kymmenien miljardien eurojen investointeja. Lisäksi tarvitaan panostusta muun muassa osaamisen kasvattamiseen, kokeellisiin ympäristöihin ja tuotannon skaalaamiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa