Järjestöt vetoavat Metso-ohjelman puolesta – Rahoituksen perustasoon halutaan korotus

Pysyvän suojelun tavoitteesta on saavutettu jo 72 prosenttia.

Metsä- ja ympäristöalan järjestöt vetoavat eduskuntaryhmiin ja ministeriöihin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metso-ohjelman rahoituksen turvaamiseksi ensi hallituskaudella.

Ohjelman tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sekä saada 82 000 hehtaaria määräaikaisen suojelun ja luonnonhoitohankkeiden piiriin. Tämä kaikki vuoteen 2025 mennessä.

Viime vuoden loppuun mennessä pysyvän suojelun tavoitteesta oli saavutettu noin 72 prosenttia ja muiden kohteiden osalta noin 55 prosenttia (määräaikaisessa suojelussa noin 40 000 hehtaaria ja luonnonhoitohankkeita toteutettu noin 5 000 hehtaarilla).

Jotta tavoitteisiin päästään, on tulevalla hallituskaudella turvattava niin ohjelman rahoitus kuin henkilöstöresurssitkin. Vaikka ohjelman rahoitukseen tehtyjä leikkauksia on muutaman viime vuoden aikana paikattu, tarvitaan rahoituksen perustasoon korotus vuodesta 2020 lähtien, järjestöt vaativat.

Vetoomuksen taustalla on 21 organisaatiota, muun muassa MTK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Metsähallitus, WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat