Jatkuvan kasvatuksen koealojen hakkuut keskeytettiin, työmaalla liikkui ulkopuolisia

Ympäristöjärjestöt ovat kertoneet alueelta löydetyistä uhanalaisista lajeista.

Metsähallitus on keskeyttänyt hakkuut jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella Suomussalmen Pirttivaarassa. Työt keskeytettiin, koska kohteelle ja työkoneiden läheisyyteen saapui ulkopuolisia henkilöitä, Metsähallituksesta kerrotaan.

Pirttivaarassa oli käynnissä koealojen hakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta. Koealojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Alueilla on tehty hakkuita aiemmin.

Ympäristöjärjestöt ovat kertoneet alueelta löydetyistä uhanalaisista lajeista. Ilmoitusten perusteella koealan rajauksia on muutettu ja havainnoille jätetty puskurialueita. Lisäksi yksi alue on rajattu kokonaan hakkuiden ulkopuolelle.

Metsähallitus perusti kolme laajaa jatkuvan kasvatuksen havaintoalaa syksyllä 2019, Suomussalmen lisäksi Savukoskelle ja Rautavaaraan. Alueille laadittiin Luonnonvarakeskuksen kanssa koejärjestelyt. Jotta eri puolilta Suomea saatavat tulokset metsän kasvusta, hiilen sidonnasta ja monimuotoisuudesta olisivat yhtä edustavia ja vertailukelpoisia, pitäisi Suomussalmen käsittelyt tulee toteuttaa samaan aikaan kuin Savukosken ja Rautavaaran kohteissa, Metsähallituksesta korostetaan.

Greenpeace vaatii hakkuista luopumista

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan kyseessä on arvokas luonnonmetsä. Järjestö vaatii hakkuista luopumista.

“Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään luonnonmetsää. Valtion on lopetettava tällaiset hakkuut välittömästi”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Lisätty Greenpeacen osuus (15.40)

Kommentit (1)

  1. Siellä on greenpeace ja nämä Mannerheimin tien syljeskelijät eli elokapina. Syytä olisi tietää tämänkin lehden ! Vai eikö uskalleta kertoa ?

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat