Jatkuvan kasvatuksen vaikutukset metson soitimeen selvitetään

Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueilla seurannat laajenevat uusiin hakkuutapoihin ja riistalajistoon.

Metsähallituksen perustamilla jatkuvan kasvatuksen havaintoalueilla käynnistetään tänä keväänä uusia seurantoja. Alueilla selvitetään menetelmän vaikutuksia metsän uudistumiseen, metson soitimeen sekä puunkorjuun tuottavuuteen.

Metsähallituksen 5 000 hehtaarin laajuiset jatkuvan kasvatuksen havaintoalueet sijaitsevat Rautavaaralla, Suomussalmella sekä Savukoskella. Luonnonvarakeskus on perustanut alueille pysyviä koealoja.

”Metson soidinpaikkojen tarkastuksilla selvitetään, ovatko alueilla tiedossa olevat metson soitimet toimivia. Samalla pyritään selvittämään soitimelle osallistuvien metsokukkojen määrä”, kertoo Metsähallituksen kehityspäällikkö Hannu Tolonen.

Havaintoalueille on perustettu myös riistakolmiota, joita hyödynnetään metsäkanalintujen seurannoissa. Metsäkanalinnuille otollisia elinympäristöjä seurataan lisäksi laserkeilausaineistojen avulla.

Havaintoalueiden avulla halutaan tutkimustietoa ja käytännön kokemusta jatkuvan kasvatuksen eri menetelmien soveltuvuudesta erilaisilla kasvupaikoilla ja eri maantieteellisillä alueilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito