Joutoalueiden metsitystuki päättyy

Siirtymävaihetta koskeva hallituksen esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Joutoalueiden metsitykseen myönnettävä valtion tuki päättyy. Tukea voi hakea Suomen metsäkeskuksesta tämän vuoden loppuun saakka. Metsäkeskus käsittelee hakemukset ja tekee niitä koskevat tukipäätökset kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää nyt lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta laiksi, jolla säädettäisiin metsitystukijärjestelmän päättymiseen liittyvästä siirtymävaiheesta. Laissa säädettäisiin muun muassa, että tuensaajia koskeva metsitysvelvoite jatkuisi siirtymävaiheen ajan. Tämän vuoksi lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuoden 2038 loppuun saakka, jolloin viimeistenkin metsityshankkeiden metsitysvelvoite päättyy.

Esitysluonnos on lausuntokierroksella 1.9.2023 asti.

Metsitystukea on myönnetty vuodesta 2021 lähtien joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat