Metsäkanalinnuille esitetään pitkiä metsästysaikoja

Metsäkanalintujen kannat ovat monilla alueilla erittäin vahvat.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että syksyllä alkavalla metsästyskaudella sallittaisiin laajoilla alueilla metsästysasetuksen sallimat pisimmät metsäkanalintujen metsästysajat. Taustalla on, että metsäkanalintukannat ovat riistakolmiolaskentojen perusteella pysyneet monilla alueilla erittäin runsaina.

Lounais- ja Kaakkois-Suomessa teeri- ja pyykannat ovat paikoitellen kuitenkin heikkoja, joten myös alueellisia rauhoituksia esitetään. Pääosissa Pohjois-Suomea ja Pohjois-Karjalaa metson ja teeren metsästystä ei rajoitettaisi, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10. joulukuuta saakka. Urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittaisiin viime vuoden tapaan laajalla alueella.

Kainuussa metson ja teeren kannat ovat monella alueella heikentyneet selvästi, joten teeren talvimetsästys sallittaisiin vain Puolangalla. Metson talvimetsästys olisi sallittua vain Puolangalla ja Suomussalmella, ja muualla Kainuussa metson metsästys päättyisi jo 11. marraskuuta.

Varsinais-Suomessa teeren metsästys kiellettäisiin viime vuoden tapaan. Pyyn metsästys olisi edelleen kiellettyä Kymenlaakson maakunnassa. Metson, teeren ja pyyn metsästysaikaa lyhennettäisiin myös laajoilla alueilla Länsi-, Etelä-, Kaakkois- ja Keski-Suomessa.

Riistakolmiolaskentojen alustavien tulosten perusteella riekolla on Ylä-Lapissa harvinainen huippuvuosi. Riekkokanta on ollut kasvussa useita vuosia, ja kasvu näyttää tänä vuonna kiihtyneen. Keski-Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta riekon alho näyttää kuitenkin jatkuvan, joten muualla maassa riekon rauhoitusta jatkettaisiin edelleen.

Lausuntoja esityksestä voi antaa 21. elokuuta asti. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa 10. syyskuuta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto