Kaakkois-Suomeen neljä uutta luonnonsuojelualuetta

Uudet suojelualueet sijaitsevat Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Pyhtäällä.

Tornator ja Kaakkois-Suomen ely-keskus ovat sopineet neljän yksityismaan suojelualueen perustamisesta osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa Metsoa sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Pyhtäällä, ja niiden yhteispinta-ala on yli 60 hehtaaria.

Lappeenrantaan perustettu 38 hehtaarin luonnonsuojelualue on osa Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa, jonka lakiosa on avokalliopintojen, kosteiden painanteiden ja kangasmetsien muodostamaa mosaiikkia.

Ruokolahden Käyhkäälle Lahnalahden etelärannalle perustettu luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan kahdeksan hehtaaria. Alueen elinympäristöt sisältävät monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää.

Ruokolahden Lammaslammelle perustettu Rakopohjan luonnonsuojelualue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmassa.

Pyhtään suojelualue on osa Kymijoen Pyhtään haarassa sijaitsevaa Strukan sulun kulttuurimaisemaa.

Sopimukset eivät rajoita jokamiehenoikeuksia tai olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut