Ely-keskukset: Rahkasammalen korjuu tarvitsee kriteerit

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen hankkeessa laaditaan kestävän rahkasammalen korjuulle säännöt.

Ely-keskukset peräävät rahkasammalen korjuulle sääntöjä. Rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hankkeessa laaditaan kestävän rahkasammalen korjuun kriteerit. Lisäksi selvitetään, miten rahkasammalen korjuuta voidaan ohjata ja tarvitseeko ohjauskeinojen kehittäminen muutoksia lainsäädäntöön.

”Kestävässä rahkasammalen korjuussa keskeistä on korjuun kohdistaminen luonnonarvoiltaan alhaisille soille ja korjuumenetelmien kehittäminen siten, että uusi rahkasammalkasvusto pääsee nopeasti kasvuun”, toteaa hankekoordinaattori Ari Koski Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Rahkasammalen korjuu ei kuitenkaan ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto.

Rahkasammalta käytetään kasvihuoneissa kasvualustojen materiaalina korvaamaan muun muassa kasvuturvetta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat