Käänne sellumarkkinoilla hidasti Metsä Groupia

Kokonaisuudessaan viime vuoden tulos oli pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan erinomainen.

Metsä Group teki vahvaa tulosta viime vuonna. Liikevaihto nousi 5,7 miljardiin euroon ja liiketulos 840 miljoonaan. Markkina kuitenkin heikkeni loppuvuonna: viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensi sellumarkkinan hintakäänne Kiinassa.

”Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen”, pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketuloksen ennakoidaan kuitenkin laskevan viime vuoden neljänneltä neljännekseltä.

Sellun ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla tänä vuonna, pehmopaperimarkkinoilla kysyntä jatkunee vakaana. Kartonkitoimitusten arvioidaan kasvavan viime vuoden lopulta. Havuvanerissa näkymät ovat hyvät, mutta koivuvanerissa on epävarmuutta. Tuotantoa aiotaan sopeuttaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kysyntää vastaavaksi. Puukaupassa kysyntää on sulan maan harvennuskohteilla.

Jäsenosuuksien korkoihin korotus

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille maksettavia korkoja korotetaan. Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2018 korkoa 7,5 prosenttia, vuodelta 2017 korkoa maksettiin 7 prosenttia. Lisäosuuspääoma A:lle korkoa ehdotetaan maksettavaksi 7 prosenttia (6,5 prosenttia vuodelta 2017) ja lisäosuuspääoma B:lle 2,5 prosenttia, saman verran kuin edellisvuodelta.

Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 74 miljoonaa euroa, reilu 10 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut