Tieto hiilinieluista täsmentyy

Uuden sellutehtaan aiheuttama muutos Suomen hiilinieluun vastaa suurin piirtein turvepeltojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Suomen metsät ovat tehokas hiilensidontakone, jonka teho vaihtelee sen mukaan, paljonko metsiä hakataan. Parhaillaan on suunnitteilla investointeja, jotka pienentäisivät hiilinielua ainakin lyhyellä aikavälillä.

Apulaisprofessori Aleksi Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta esitteli eilen Tampereella Metsäkeskuksen järjestämässä tilaisuudessa, minkä suuruisesta muutoksesta olisi kyse.

Esimerkkinä oli Kuopioon suunniteltu Finnpulpin sellutehdas. Sen aiheuttama muutos hiilinieluun olisi noin seitsemän miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä eli samaa suuruusluokkaa kuin turvepeltojen tai turvemaametsien aiheuttama päästö.

Kaidin Kemiin suunnittelema biojalostamo olisi vaikutuksiltaan vajaa kolmannes verrattuna sellutehtaaseen. Se vastaisi suurin piirtein turvetuotannon aiheuttamia päästöjä.

Vuonna 2017 Suomen kasvihuonekaasujen päästöt olivat 55,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä. Maankäyttösektorin nielu oli kooltaan 20,4 miljoonaa tonnia, joten Suomen nettopäästö oli 35,1 miljoonaa tonnia.

Parhaillaan laaditaan pitkän aikavälin suunntelmia, miten päästöjä saadaan vähennettyä ja nieluja vahvistettua.

Hiilidioksidia talteen

Hiilidioksidin poistamiseen ilmasta puut ovat ylivoimaisen tehokkaita. Tutkijat kehittävät myös muita keinoja ottaa hiilidioksidia talteen joko saastuttavalla laitoksella tai jopa suoraan ilmasta. Menetelmät ovat kuitenkin vielä kalliita.

Tutkija Antti Arasto muistutti, että ilmastonmuutoksen torjunta ei tule olemaan ilmaista. Kiirehtiminen kannattaa.

”Kokonaistaloudellisesti on järkevintä pyrkiä pikemminkin hillitsemään ilmastonmuutosta, eikä vain sopeutumaan siihen.”

Apulaisprofessori Tero Tynjälä Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta arvioi, että myös hiilen talteenottomenetelmillä tulee olemaan paikkansa hiilidioksidiongelman ratkaisemisessa. Päästöt pitää nopeasti lopettaa, biomassaa lisätä ja tehostaa maaperän hiilensidontaa. Sen lisäksi on tutkittava, millä muilla keinoilla hiilidioksidia voidaan poistaa ilmakehästä, ja mahdollisesti käyttää hyödyksi.

”Suomen kannattaa pyrkiä pysymään kehityksen kärjessä.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat