Kaidin ympäristölupahakemus nähtävillä

Liikenne kasvaa biojalostamon myötä reippaasti. Päivittäin autoliikennettä kertyy 160 rekan verran, lisäksi laitokselle saapuu neljä junaa päivässä, hakemuksesta selviää.

Kemiin biojalostamoa suunnittelevan Kaidin ympäristö- ja vesilupahakemus on nähtävillä helmikuun loppuun muun muassa aluehallintoviraston verkkosivuilla. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joita asia koskee, virastosta muistutetaan.

Hakemuksen mukaan jalostamo aiheuttaisi jonkin verran kalastovaikutuksia. Jäähdytysveden purkualueella jääpeitteessä tapahtuu muutoksia, joiden takia talvikalastus joko estyy kokonaan tai muuttuu ajallisesti ja alueellisesti.

Kaasun puhdistus- ja jalostusvaiheessa syntyy muun muassa ilmaan johdettavia hiilidioksidipäästöjä 1 300 000 tonnia ja hiilimonoksidia reilut 4 000 tonnia. 70 metriä korkean piipun kautta ilmaan johdettavien päästöjen ei arvioida aiheuttavan lähiympäristössä suoria vaikutuksia ihmisiin tai luontoon.

Puun kuivauksessa syntyvillä päästöillä ei Kaidin mukaan ole merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun.

Liikenne kasvaa jalostamon myötä reippaasti. Päivittäin autoliikennettä kertyy 160 rekan verran, lisäksi laitokselle saapuu neljä junaa päivässä. Näin ollen liikenne Ajoksentiellä tuplaantuu ja junaliikenne kasvaa vielä enemmän. Meluvaikutukset ulottuvat laitoksen välittömään ympäristöön.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa