Tapion TES-neuvottelut vaikeuksissa

Kiista uudesta, työaikaa lisäävästä sopimuksesta

Neuvottelut Tapio Oy:n uudesta työehtosopimuksesta ovat ajautuneet vaikeaan tilanteeseen. Tapiossa on ollut käytössä sama työehtosopimus kuin Suomen metsäkeskuksessa, mutta työnantaja haluaa uuden, työaikaa lisäävän sopimuksen.

Työntekijäpuoli on tullut julkisuuteen tiedotteella ja ilmoittanut miettivänsä vastatoimia työnantajan esityksille. Luottamusmies Airi Matila sanoo, että työnantajan esitys heikentää merkittävästi Tapiossa vallinnutta korkeaa työmotivaatiota, sitoutumista työhön ja hyvää työilmapiiriä.

Tapion toimitusjohtaja Panu Kallio ei tässä vaiheessa halua kommentoida keskeneräisiä neuvotteluja.

”Nykyinen sopimus päättyy kuun vaihteessa ja neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat loppusuoralla.”

Metsälehteä julkaiseva Metsäkustannus Oy kuuluu Tapio-konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito