Kaskisten kartonkitehdas etenee ympäristölupaprosessiin

Investointipäätös aikaisintaan ensi vuonna.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Kaskisiin suunnittelema taivekartonkitehdas on etenemässä ympäristölupaprosessiin. Lupahakemus jätetään näinä päivinä.

Toimitusjohtaja Mika Joukio pitää realistisena, että ympäristölupa voisi tulla ensi vuoden alkupuoliskolla ja sen myötä rakentamispäätös olisi mahdollinen ensi vuoden aikana.

”Rakentamisvaihe kestäisi reilut kaksi vuotta ja tuotanto voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2026 loppupuolella. Täyteen kapasiteettiin kiihdyttäminen kestää pari vuotta.”

Investoinnin arvo on yli miljardi euroa. Kartonkitehtaan kapasiteetti olisi 800 000 tonnia ensikuidusta valmistettua taivekartonkia. Taivekartongin molemmat puolet tehdään sellusta, keskikerros hierteestä eli mekaanisesta massasta.

Joukio luettelee Kaskisten etuja, että paikka on meren rannalla, siellä on teollisuuskaava jo suljetun Metsä-Botnian sellutehtaan peruina, ja kemihierretehdas on jo valmiina.

Logistiikka kaipaa parannusta sekä maa- että vesikuljetusten osalta.

”Meriväylää pitää syventää yhdeksästä 11 metriin ja satama-allasta suurentaa, jotta isommat laivat pääsevät kääntymään.”

Kuusikuitupuuta miljoona mottia

Tehdas tarkoittaisi kuitupuun käytölle noin miljoonan kuutiometrin lisäystä, pääasiassa kuusikuitua.

Puunhankinnan suhteen Joukio on luottavainen, vaikka hakkuissa mennään lähellä teoreettista maksimia.

”Tiedämme, että Kemin puunhankinta on turvattu ja puuta on riittävästi myös Kaskisiin, jos investointiin päädytään.”

Kaskisen investointi ja puunhankinnan tiukentuminen saattaa tarkoittaa pääjohtaja Ilkka Hämälän kevättalvisen karskin ennusteen toteutumista. Hämälä kertoi toimittajavierailulla Kemissä, että Itämeren altaan ympärillä on yli 50 kuiduttavaa tehdasta ja kilpailussa heikot kuolevat. Tehtaista suurin osa suhteellisen pieniä ja iäkkäitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa