Kasvanut puun kysyntä siivitti Tornatorin ennätystulokseen

Puun toimitukset Stora Ensolle kasvoivat viime vuonna reippaasti.

Metsätalouskonserni Tornator ylsi viime vuonna historiansa parhaisiin talouslukuihin. Vertailukelpoinen liikevaihto kohosi 160 miljoonaan euroon, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 45 prosenttia 130 miljoonaan euroon.

Kasvun taustalla on ennen muuta Venäjän hyökkäyssota, joka lisäsi puun kysyntää.

”Puun luovutusmäärä ja keskihinta kohosivat selvästi edellisvuodesta. Vastaava kehitys nähtiin myös tytäryhtiöissämme Virossa ja Romaniassa”, toteaa toimitusjohtaja Henrik Nieminen tiedotteessa.

Suomessa yhtiö luovutti puuta pääasiakkaalleen eli Stora Ensolle 127 miljoonan euron edestä. Siinä on kasvua lähes 50 prosenttia edellisvuodesta.

Metsän arvosta uusi arvio

Tornatorin Suomessa sijaitsevan metsäomaisuuden arvostamisessa otettiin käyttöön uusi arvostusmenetelmä, jossa metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti toteutuneiden metsätilakauppojen perusteella laskettujen hintojen ja Tornatorin pystypuuston avulla. Arvostettava metsäomaisuus pitää sisällään pystypuuston ja maapohjan.

Arvostusmenetelmän muutoksen seurauksena konsernin metsäomaisuuden arvo kohosi 800 miljoonalla eurolla 3,1 miljardiin euroon. Tornator omistaa yhteensä noin 738 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa.

Investointeja metsämaan hankintaan jatkettiin. Yhtiö osti ja vuokrasi Suomesta viime vuonna yli 16 000 hehtaaria metsää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa