Kemeraa tarjolla viimevuotinen määrä

Eniten kemeraa on taas varattu nuorten metsien hoitoon ja taimikoiden varhaishoitoon.

Puuntuotannon edistämiseen on käytettävissä tänä vuonna kemeravaroja 55,9 miljoonaa euroa eli yhtä paljon kuin viime vuonna. Viime vuonna kemeratukea jäi käyttämättä noin seitsemän miljoonaa euroa, mikä ei kuitenkaan vaikuttanut tämän vuoden tukiin, kerrotaan Suomen metsäkeskuksesta.

Eniten kemeraa on varattu nuorten metsien hoitoon ja taimikoiden varhaishoitoon, yhteensä 42,8 miljoonaa euroa. Tällä tukisummalla olisi mahdollista tehdä metsänhoitotöitä noin 174 700 hehtaarin alalla koko maassa – lähes 30 000 hehtaaria enemmän kuin viime vuonna.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen arvioi, että tuo 30 000 hehtaarin lisäys metsänhoitoon työllistäisi kesäkaudeksi noin 400 metsuria tai 20 000 omatoimista metsänomistajaa.

”Taimikon varhaishoito on tehtävä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Vuosittainen varhaishoidon tarve on Suomen yksityismetsissä noin satatuhatta hehtaaria. Kemeratuella varhaishoitoa on tehty noin kolmannes tähän tarpeeseen nähden”, Niskanen sanoo.

Metsäteiden perusparannukseen ja uusien teiden tekemiseen on osoitettu kemeravaroja 6,5 miljoonaa euroa. Summa on noin puolitoistakertainen edellisvuoden käyttöön verrattuna.

Viime vuonna teitä rakennettiin ja kunnostettiin kemeratuella yhteensä 684 kilometriä. Tänä vuonna tuella olisi mahdollista tehdä tietöitä yli 1 000 kilometrillä, mikä toisi työtä lisää noin 40 tienrakentajalle ja 10 urakoitsijalle.

”Työkohteista ei ole pulaa. Metsäteiden hyvä kunto on elinehto teollisuuden toimivalle puuhuollolle”, Niskanen sanoo.

Lisätietoa kemeratuesta löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat