Akatemialta rahaa bioenergian ja monimuotoisuuden tutkimukselle

Luonnonvarakeskuksen Anna Repo on yksi Suomen Akatemian rahoittamista vasta väitelleistä tutkijatohtoreista.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Anna Repo on yksi tutkijatohtoreista, jotka ovat saaneet Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalta rahoituksen.

Repo selvittää, miten voimakkaaseen bioenergian lisäämiseen nojaava hiilipäästöjen vähentäminen vaikuttaa maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi hän tarkastelee maankäytön ohjauksen ja metsänhoidon keinoja hallita ristiriitatilanteita ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin.

Rahoituskausi on kolmivuotinen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat